Make your own free website on Tripod.com

 


            Latihan > SOALAN SUBJEKTIF

 

 

 

PRAKTIS 1. 

  1. Solat adalah tiang agama.

 

a)      Jelaskan pegertian solat dengan lengkap.

b)      Senaraikan tiga perkara yang membatalkan solat.

c)      Nyatakan dua kepentingan solat dalam kehidupan seseorang Mukmin.

 

  1. Nyatakan hukum dan alasan bagi situasi berikut :

 

a)      Junaidah terlupa membaca tahiyyat awal dalam solat subuh.

b)      Ikmal berpaling ke kanan melihat kawannya ketika solat.

 

     PRAKTIS 2.

1.      Khusyuk dalam solat merupakan dua perkara yang penting.

 

a)      Apakah yang anda faham tentang khusyuk?

b)      Bagaimanakah sikap ini boleh dibentuk dalam ibadat seseorang?

 

2.      a)   Jelaskan dua keburukan solat yang dilakukan dengan tidak khusyuk.

b)   Apakah hikmah berusaha untuk khusyuk dalam solat?

 

     PRAKTIS 3. 

  1. Islam menuntut umatnya supaya solat berjamaah.

 

a)      Nyatakan pengertian dan rukun solat berjemaah bagi umat Islam.

b)      Berikan empat daripada syarat sah solat berjemaah.

 

  1. a)   Jelaskan tiga hikmat solat berjemaah bagi umat Islam.

b)   Haji Kamal adalah imam masjid Kampung Raja.

                  Apakah ciri-ciri yang perlu ada pada Haji Kamal.

seterusnya

 
 
 

   

  KOMEN  | KREDIT