Make your own free website on Tripod.com


 

 

1.  Menyatakan pengertian solat pada Bahasa dan Istilah serta Dalilnya

2.  Menerangkan hukum menunaikan solat fardhu dan hukum meninggalkannya

3.  Menjelaskan waktu bermula dan berakhir solat fardhu

4.  Menghuraikan syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah solat

5.  Menjelaskan rukun solat satu persatu

6.  Membezakan antara sunat ab'ad dan sunat haiat

7.  Menerangkan perkara-perkara yang membatalkan solat

8.  Mengemukakan hikmat solat kepada kehidupan mukmin

   KOMEN  | KREDIT