Make your own free website on Tripod.com

     

 

          Uji Minda > PETAK AJAIB

 

  

Susun nombor dari 1-8.
Petak dengan nombor 0 adalah petak kosong.
Klik pada nombor yang bersebelahan dengan
petak kosong, nombor akan mengambil tempat
petak kosong.

 

 

Bilangan Pergerakan:

 

 

 

  KOMEN  | KREDIT