Make your own free website on Tripod.com


 

          Tutorial > SYARAT WAJIB DAN SAH SOLAT

 

 

1. Islam, tidak wajib bagi orang kafir

2. Berakal, tidak wajib bagi orang gila, mabuk atau pitam

3. Baligh, tidak wajib bagi kanak-kanak yang belum baligh

4. Suci dari haid dan nifas, tidak wajib dan haram ketika haid atau nifas

5. Boleh mendengar dan melihat, tidak wajib orang yang buta, tuli dan bisu sejak lahir

 

 

 

1. Suci badan, pakaian, dan tempat daripada najis

2. Suci daripada hadas kecil dan besar

3. Menutup aurat

4. Mengadap Qiblat

5. Yakin masuk waktu

 

 

 

 

  KOMEN  | KREDIT